Akkreditierung Kommunikationsdesign

Akkreditierungsurkunde des Bachelorstudiengangs Kommunikationsdesign

Akkreditierungsurkunde des Masterstudiengangs Design